Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C, C+E

Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C, C+E

Do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy mogą przystąpić osoby które:

 • mają ukończone 18 lat,
 • posiadają prawo jazdy kat. B,
 • posiadają orzeczenie psychologiczne (wydane na podstawie art. 39k ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001) i orzeczenie lekarskie (wydane na podstawie art. 39j ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001).

Szkolenie obejmuje 280 godzin:

 • 260 godzin zajęć teoretycznych
 • 20 godzin zajęć praktycznych w tym: 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (4 godziny na torze wyposażonym w płytę poślizgową).

 

Zajęcia prowadzimy metodą wykładową lub za pośrednictwem platformy elearningowej co daje możliwość rozpoczęcia szkolenia od zaraz bez konieczności oczekiwania na zebranie się grupy.

Egzamin odbędzie się w naszej siedzibie w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego. Składa się z 2 części:

 • test podstawowy – 20 pytań – należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi,
 • test specjalistyczny – 10 pytań – należy udzielić co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi.

Osoby, które uzyskają pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni, otrzymują Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, które jest ważne przez 5 lat.

Następnie należy udać się do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce zameldowania w celu wpisania kodu 95.
Do Wydziału Komunikacji należy dostarczyć:

 • kopie świadectwa kwalifikacji zawodowej,
 • orzeczenie psychologiczne,
 • orzeczenie lekarskie,
 • 1 zdjęcie kolorowe o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
 • potwierdzenie opłaty za wydanie prawa jazdy.

Use Facebook to Comment on this Post

Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C, C+E
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Komentarze są wyłączone.