Kategoria A1

Zapraszamy na kurs prawa jazdy kat. A1

IMG_0368 IMG_0367 A IMG_0366 IMG_0364 IMG_0384

Kategoria A1 uprawnia do kierowania:
- motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
– motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 16 lat.

Egzamin na kategorię A1 składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna egzaminu państwowego przeprowadzana jest przy użyciu komputera i składa się z 32 pytań. 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej dotyczącej kategorii A1. Każde pytanie zawiera 1 prawidłową odpowiedź, a osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego w przypadku otrzymania co najmniej 68 punktów. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym, oraz w ruchu drogowym. Do egzaminu praktycznego osoba egzaminowana musi posiadać odpowiedni strój ochronny w postaci :

  • wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie,
  • spodni z długimi nogawkami,
  • kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
  • rękawic zakrywających całe dłonie

W naszym ośrodku szkolenie  na kategorię A1 przeprowadzany jest na motocyklu marki Yamaha, model YBR 125.

Aby rozpocząć kurs:
należy donieść PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ -

 

Osoba, która nie ukończyła 18-tu lat, może rozpocząć kurs na prawo jazdy najwcześniej 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego przepisami ustawy wieku za zgodą rodziców lub opiekuna.
Krok 1 – Badania lekarskie i PKK
Każda osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami powinna przed rozpoczęciem kursu posiadać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). W celu utworzenia Profilu Kandydata na Kierowcę, należy udać się do Urzędu Miasta lub Gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania i złożyć następujące dokumenty:
• wniosek o wydanie prawa jazdy;
• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
• wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem;
• zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat;
• kserokopię prawa jazdy (dotyczy osób posiadających prawo jazdy).

Na podstawie ww. dokumentów Starosta generuje w systemie teleinformatycznym unikalny 20-cyfrowy numer identyfikujący Profil Kandydata na Kierowcę.

Komentarze są wyłączone.