Wskazówki przed przystąpieniem do egzaminu

Wskazówki przed przystąpieniem do egzaminu.


§ 26. Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
3) upewnia się, czy zasady przeprowadzania egzaminu państwowego są zrozumiałe dla osoby egzaminowanej;

WSKAZÓWKI OGÓLNE  DOTYCZĄCE UZYSKANIA POMYŚLNEGO WYNIKU EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA PRAWO JAZDY:

1. Dobre przygotowanie w zakresie sprawdzania podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. Niepowodzenie w zaliczeniu tego zadania egzaminacyjnego ma bezpośredni wpływ na psychiczny komfort osoby, która za chwilę rozpocznie jazdę egzaminacyjną.

2. Przed przystąpieniem do egzaminu istnieje możliwość zapytania egzaminatora na temat kryteriów oceny egzaminu praktycznego, co umożliwi nawiązanie pierwszego kontaktu z nieznaną osobą przyjmującą egzamin i unikanie ewentualnych błędów w zadaniach, które nie są do końca zrozumiałe.

Sytuacja 1 
Gdy jesteśmy zmuszeni przejechać przez :
– pojedynczą ciągłą linię – podwójne ciągłe linie ( białe lub gdy obowiązują żółte ) – powierzchnię wyłączoną z ruch,
z powodu: źle zaparkowanego pojazdu, awarii pojazdu, prac drogowych, rozładunek pojazdu, ominąć jadący pojazd nie swoim pasem – pod prąd ( pytanie testowe) pojazd wysyłający żółte sygnały błyskowe,
Nie musisz poinformować Egzaminatora że … Jestem zmuszona(ny) przejechać, najechać na …….. jest to sytuacja oczywista.
Po ominięciu pojazdu lub przeszkody jak najszybciej wracasz na swój pas ruchu;

4. Skorzystanie z rezygnacji z posiadanego pierwszeństwa przez innego kierującego może być potwierdzone na egzaminie zapytaniem do egzaminatora przez osoby zdającą „Czy mogę skorzystać…?”

Komentarze są wyłączone.