PUP – Tarnobrzeg

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867-10-28-490
REGON: 830462198
tel. (15) 823 00 30
(15) 823 63 93
(15) 823 63 80
fax. (15) 823 01 66
e-mail: rzta@praca.gov.pl
Dyrektor: mgr Teresa Huńka
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek – piątek 07:30-15:30

Przyjmowanie klientów: 08:00-15:00, przerwa: 11:00-11:30

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że nie udziela odpowiedzi na otrzymywaną pocztą elektroniczną korespondencję, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest następujące: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazane osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych”. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  • osoby (imienia i nazwiska ) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego), miejscowości, ulicy i nr domu
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Use Facebook to Comment on this Post

PUP – Tarnobrzeg
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Komentarze są wyłączone.