Prowadzimy szkolenia na przewóz rzeczy- zapraszamy

KWALIFIKACJA WSTĘPNA- PRZEWÓZ RZECZY.

Kwalifikacji wstępnej podlega osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym określone w ustawie z dnia 20 cszerwca   1997 r.- Prawo o ruchu drogowym, kategorii C lub C+E uzyskane po dniu 10 września 2009 r., która nie ukończyła 21 roku życia.

Kurs dzieli się na:

  • część podstawową obejmującą 195 godzin wykładów teoretycznych;
  • część specjalistyczną obejmującą 65 godzin wykładów i zajęć praktycznych;
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym 16 godzin;
  • zajęcia praktyczne w warunkach specjalnych 4 godziny.

Po zakończeniu szkolenia kierowca musi zdać egzamin państwowy.

Po zdaniu egzaminu kierowca otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane przez wojewodę na kategorię C i C+E.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA- PRZEWÓZ RZECZY.

Kwalifikacji wstępnej  przyspieszonej podlega osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym określone w ustawie z dnia 20 cszerwca   1997 r.- Prawo o ruchu drogowym, kategorii C lub C+E uzyskane po dniu 10 września 2009 r., która ukończyła 21 lat.

Kurs dzieli się na:

  • część podstawową obejmującą 97 godzin wykładów teoretycznych;
  • część specjalistyczną obejmującą 33 godziny wykładów i zajęć praktycznych;
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym 8 godzin;
  • zajęcia praktyczne w warunkach specjalnych 2 godziny.

Po zakończeniu szkolenia kierowca musi zdać egzamin państwowy.

Po zdaniu egzaminu kierowca otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane przez wojewodę na kategorię C i C+E.

Test kwalifikacyjny obejmuje:

  • test podstawowy – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E  lub  C, C+E, C1, C1+E
  • test specjalistyczny – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części praktycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E lub  C, C+E, C1, C1+E

Jedna odpowiedź jest poprawna. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej.

Czas trwania egzaminu: 45 minut.

Termin ważności świadectwa kwalifikacji: 5 lat

Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia testu Wojewoda wydaje świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Osoba, która uzyskała negatywny wynik z egzaminu, może przystąpić do kolejnego organizowanego w tym samym ośrodku.

Termin ważności świadectwa kwalifikacji: 5 lat

Szkolenia odbywają się cały czas. Termin rozpoczęcia szkolenia oraz realizacja szkolenia są dostosowane do indywidualnych możliwości kursanta.

Komentarze są wyłączone.