Przejdź do treści

Kategoria B1

W naszym ośrodku szkolenie na kategorie B1 przeprowadzamy na pojeździe Daihatsu z manualna skrzynia biegów, dzięki czemu po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie praktycznym osoba może poruszać się pojazdami zarówna z skrzynia manualna i automatyczną. Egzamin państwowy na kategorie B1 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu zdajesz tym samym pojazdem, którym uczysz się jeździć ! Osoba po przeprowadzonym u nas szkoleniu w zakresie tej kategorii idzie w pełny przygotowana na egzamin państwowy, bez zaskoczeń, że musi zdawać zupełnie innym pojazdem.

Kurs można rozpocząć w wieku 15 lat i 9 miesięcy, za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, czyli 3 miesiące wcześniej niż uzyskanie wieku minimalnego 16 lat do kierowania pojazdami w zakresie tej kategorii prawa jazdy.

Szkolenie w zakresie tej kategorii w naszym ośrodku obejmuje część teoretyczną ( wykłady ) oraz część praktyczną ( na specjalnie przystosowanym placu manewrowym oraz w ruchu miejskim ). Osoba szkolona dostaje również w cenie kursu dostęp do platformy do nauki części teoretycznej poza zajęciami w ośrodku, z której można korzystać zarówno na komputerze jak i na telefonie.

W celu uzyskania więcej informacji lub zapisania się na szkolenie prosimy o kontakt telefoniczny lub wizytę osobistą w biurze Automobil Tarnobrzeg.

Egzamin na kategorię B1 składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna egzaminu państwowego przeprowadzana jest przy użyciu komputera i składa się z 32 pytań. 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej dotyczącej kategorii B1. Każde pytanie zawiera 1 prawidłową odpowiedź, a osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego w przypadku otrzymania co najmniej 68 punktów. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym, oraz w ruchu drogowym. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

Opłata za egzamin wynosi 250 zł. Część teoretyczna – 50 zł, część praktyczna – 200 zł.